Cardiovascular Fitness is About Physics Not Physique

Rosa R. Williams

When people think of cardiovascular fitness, they often envision a young man with 6-pack abs and rippling muscles. You can find him on infomercials stumping for the latest power drink, diet pill, or hugely expensive workout equipment. All touting, “You too will look like me!” In truth, crash diets and […]

What Does Inflammation Have to Do With Arthritis?

Rosa R. Williams

If you suffer from arthritis, there are things you can do to eliminate the inflammation, and help make your life more enjoyable and pain free. The first thing should be to follow an anti inflammatory diet. This means stay away from vegetable oils and margarine. I don’t care what the […]

Four Important Factors Affecting Aerobic Capacity

Rosa R. Williams

Any form of prolonged aerobic activity usually uses up a large volume of oxygen. Muscles, especially those from the larger muscle groups in the arms and legs, when put into the motions of a vigorous workout over a period of time, utilize as much oxygen as the body can take. […]

Rheumatoid Arthritis – Symptoms and Treatments

Rosa R. Williams

Rheumatoid arthritis is a chronic disease that causes inflammation in the lining of joints. Patients experience stiffness and pain in their joints, which can have a large impact on the ability to complete everyday tasks. Common symptoms include joint swelling, fatigue, morning stiffness, and loss of function in joints. There […]

Reformulované vakcíny proti COVID-19 mohou být dostupné d?íve, než se o?ekávalo

Rosa R. Williams

The Bidenova administrativa m?že realizovat plány, aby se na druhé místo dostalo více mladších dosp?lých COVD-19 posilova?e vakcín. Ú?edníci se snaží urychlit dostupnost další generace booster? na podzim. Cílem nové strategie je najít rovnováhu mezi ochranou lidí toto léto a zajišt?ním bezpe?nosti lidí p?íští zimu. Nová strategie se však setkala […]

8 tip?, jak si udržet váhu po HCG diet?

Rosa R. Williams

Hubnutí je t?žké, ale udržet si váhu m?že být ješt? náro?n?jší. V poslední dob? si HCG dieta získala oblibu jako efektivní ?ešení hubnutí. Bohužel, n?kte?í lidé s HCG dietou si st?žují na rychlý nár?st hmotnosti po HCG diet?. Proto je nezbytné v?d?t, jak si udržet váhu po HCG diet?. Tento […]

Masivní granola bez obilovin – pokrmy dietní sestry Debbie

Rosa R. Williams

Vytvo?eno dne: 25. ?ervence 2022 | Podle Debbie | 4 komentá?e Zm??te svou obvyklou granolovou rutinu s tímto chutným receptem na granolu bez obilovin, který se skv?le hodí na smoothie misku pro zdravou snídani. Tento recept na granolu bez obilovin se zrodil z mé touhy po granole, která m? náhodou […]

5 zp?sob?, jak vám SARM mohou pomoci shodit p?ebyte?ná kila – musíte být zdraví

Rosa R. Williams

P?idání svalové hmoty do t?la bez nabrání velkého množství objemného tuku m?že být náro?né. Všichni samoz?ejm? víme, že nabírání sval? p?i snižování hmotnosti m?že vypadat, jako byste sprintovali do kopce. Nicmén? za?len?ní SARM je to, co pot?ebujete pro hubnutí. Selektivní modulátory androgenních receptor? (SARM) jsou jedním z nejlepších ?ešení pro […]

Panisse (cizrnové hranolky) – Fraiche Living

Rosa R. Williams

Panisse neboli hranolky z cizrnové mouky pocházejí z ulic jižní Francie a jsou mou nejnov?jší posedlostí. A nejsem sám: v poslední dob? jsem je vid?l na každém menu a tento neuv??itelný recept nám dal talentovaný šéfkucha? Rob Ratcliffe na úžasném Restaurace ve Vina?ství Poplar Grove tady v Pentictonu. PS P?ejd?te […]

× How can I help you?