Co je skolióza? – Mission Health Blog

Rosa R. Williams

Skolióza je abnormální bo?ní zak?ivení páte?e. Nej?ast?ji je diagnostikována v d?tství nebo rané adolescenci. Skolióza je abnormální bo?ní zak?ivení páte?e. Nej?ast?ji je diagnostikována v d?tství nebo rané adolescenci. „Zjistila jsem, že v?asná detekce je klí?em k dobrému výsledku,“ ?íká Amanda Wallace Street, certifikovaná protetická a ortotická Ortotika a protetika CarePartners. […]

Elitní výživa a výkon je pro vás všechen cukr špatný?

Rosa R. Williams

&#13 &#13 &#13 Je pro vás všechen cukr špatný? Podobn? jako u mlé?ných výrobk?, cukr dostal špatný rap a mnoho lidí se mu nyní vyhýbá jako mor. Podívejte se na m?j weblog, který zvedá sklenici Výhody mléka pro budování sval?. Ano, existuje dobrý d?vod, pro? se vyhýbat p?ílišnému množství rafinovaného […]

Omicron Subvariant BA.5 bude t?žké dostat se pod kontrolu

Rosa R. Williams

Apo celém sv?t? se nejnov?jší subvarianta Omicron, BA.5, rychle stává dominantním kmenem viru SARS-CoV-2. Práv? obsadil první místo v USA: Poslední ?ervnový týden BA.5 vyrovnal více než polovina všech nových p?ípad? COVID-19, podle nových odhad? amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). To je o 10 procentních bod? více […]

× How can I help you?