Elitní výživa a výkon je pro vás všechen cukr špatný?

&#13
Je pro vás všechen cukr špatný?&#13
&#13

Je pro vás všechen cukr špatný?

Podobn? jako u mlé?ných výrobk?, cukr dostal špatný rap a mnoho lidí se mu nyní vyhýbá jako mor. Podívejte se na m?j weblog, který zvedá sklenici Výhody mléka pro budování sval?.

Ano, existuje dobrý d?vod, pro? se vyhýbat p?ílišnému množství rafinovaného bílého cukru, a to ze všech zdravotních d?vod?, které známe. Existují však r?zné druhy cukru, které ve skute?nosti poskytují nutri?ní výhody.

P?íroda nám poskytuje další lahodné možnosti na výb?r a mén? pot?ebujeme um?lá sladidla.

Znáte dv? p?írodní sladidla, která obsahují antioxidanty, vitamíny a minerály? A který má také protirakovinné vlastnosti?

Podívejte se, abyste se dozv?d?li více o t?chto lepších variantách bílého cukru a o tom, která varianta má nižší glykemický index.

https://www.youtube.com/check out?v=urKdKwpG_44

Chcete zlepšit sv?j jídelní?ek, abyste podpo?ili své výkonnostní cíle ve vašem sportu? Kontaktujte m? a naplánujte si zdarma nezávazná konzultace dnes!

A také se podívejte na Akademii udržitelné sportovní výživy….


Chcete být siln?jší, rychlejší a zdrav?jší, abyste mohli PR sv?j p?íští závod/sout?ž, zlepšit sv?j vztah k jídlu a cítit se sebev?dom? ve svém t?le? P?ipojte se k Akademii udržitelné sportovní výživy! Tento 100% online plan professional samostudium shrnuje vše, co jsem se jako sportovní dietolog za více než 10 allow nau?il. Podívejte se na vše, co je sou?ástí –

Leave a Reply

Next Post

CoQ10 Benefits - Asthma Sufferers May Benefit From CoQ10

If asthma is getting you down, it’s possible that increasing your levels of CoQ10 could benefit your breathing as well as your energy and endurance. Coenzyme Q10 is a natural substance found in the mitochondria of every cell. Its primary function is to assist in the production of energy at […]