Masivní granola bez obilovin – pokrmy dietní sestry Debbie

Zm??te svou obvyklou granolovou rutinu s tímto chutným receptem na granolu bez obilovin, který se skv?le hodí na smoothie misku pro zdravou snídani. Tento recept na granolu bez obilovin se zrodil z mé touhy po granole, která m? náhodou zasáhla v dob?, kdy nám došel oves. Místo nich najdete slune?nicová semínka, kokos, mandle a dý?ová semínka.

Pokud jste si toho nevšimli, jsem jeho velkým fanouškem domácí granola! Tento recept na granolu bez obilovin se zrodil z mé touhy po granole, která m? náhodou zasáhla v dob?, kdy nám došel oves. Místo nich najdete slune?nicová semínka, kokos, mandle a dý?ová semínka.

Kdykoli dostanu chu? o?istit od kousk? o?ech?, semínek a sušeného ovoce, které máme ve spíži, obrátím se na domácí granolu nebo tyto klastry. Je to tak snadný zp?sob, jak zajistit, že žádný z t?chto od?ezk? nep?ijde vnive?, a zárove? p?ipravit chutnou snídani.

Pro? si tento recept zamilujete

  • Lahodná alternativa k ovesné granole.
  • Skv?lé pro p?ípravu p?edem, protože m?že být skladováno ve vzduchot?sné nádob? déle než týden.
  • Perfektní sladká a slaná sva?ina, která je navíc plná zdravých tuk? a vlákniny.
  • Rychlý recept s použitím jedné misky ingredience vhodné pro spíž.
ingredience granola bez obilovin se semínky, mandlemi, kokosovými vlo?kami a javorovým sirupem

Ingredience, které budete pot?ebovat

  • Kokosové vlo?ky: kokosové vlo?ky tvo?í v?tšinu této granoly bez obilovin. Pro tento recept použijte rad?ji kokosové vlo?ky než strouhaný kokos.
  • Semena: Ráda používám kombinaci dý?ových, chia, slune?nicových a sezamových semínek. M?žete jej však p?epínat podle toho, co máte ve spíži po ruce.
  • Javorový sirup: p?irozen? sladí tuto granolu.
  • Kokosový olej: protože kokosový olej je p?i pokojové teplot? tuhý, pomáhá této granole tvo?it velké, krásné hrudky. Místo toho m?žete použít ?epkový nebo olivový olej, ale budete mít menší kousky granoly.
granola bez obilovin v plechové pánvi

Recept krok za krokem s fotografiemi

KROK 1: P?edeh?ejte troubu na 325 stup?? Fahrenheita. Plech vyložte pe?ícím papírem.

KROK 2: P?idejte všechny ingredience do mísy a dob?e promíchejte.

KROK 4: p?eneste na plech a p?itla?te do hladkého obdélníkového tvaru pala?inky. Ujist?te se, že je na pánvi vše urovnané, aby se po upe?ení vytvo?ily shluky. Pe?te 18-20 minut nebo dozlatova. Pozorn? sledujte posledních pár minut pe?ení, protože se m?že rychle p?ipálit.

KROK 5: Nechte zcela vychladnout na plech. Nalámejte na velké kusy a p?endejte do vzduchot?sné nádoby nebo sá?ku se zipem a uskladn?te.

Pro? je tento recept pro vás dobrý

Jak sloužit

Neváhejte použít tento recept jako šablonu pro cokoliv, co se vám m?že povalovat ve spíži, co je pot?eba spot?ebovat. Miluju to jíst s mandlovým mlékem, na jogurtu nebo dokonce posypané na smoothie misce. Shluky také samy p?ipravují chutnou sva?inku! Zde je n?kolik recept?, které by byly skv?lé s trochou této granoly:

Další lahodné ob?erstvení, které si zamilujete

Hrubá granola bez obilovin

Vytvo?il: Deborah Davisová

Zm??te svou obvyklou granolovou rutinu s tímto lahodným veganským receptem na granolu bez obilovin, který se skv?le hodí na smoothie misku pro zdravou snídani. Tento recept se zrodil z mé touhy po granole, která m? náhodou p?epadla v dob?, kdy nám došel oves. Místo nich najdete slune?nicová semínka, kokos, mandle a dý?ová semínka.

Zabra?te ztmavnutí obrazovky

Ingredience

Leave a Reply

Next Post

CoQ10 Benefits - Asthma Sufferers May Benefit From CoQ10

If asthma is getting you down, it’s possible that increasing your levels of CoQ10 could benefit your breathing as well as your energy and endurance. Coenzyme Q10 is a natural substance found in the mitochondria of every cell. Its primary function is to assist in the production of energy at […]